Aanmeldformulier Eendracht


Voor de goede verwerking van het formulier moeten naam en e-mailadres zeker ingevuld worden.
Klik na het invullen op de knop "Submit".

Dit formulier kunt u ook per post opsturen aan: Imkervereniging "EENDRACHT" Baarveldweg 1, 9453 VC Eldersloo.

Naam:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Plaatsnaam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Imkerervaring

Ja Nee

Indien ja, hoeveel jaar?:

Aantal volken:

Cursus gevolgd?

Ja Nee

Lidmaatschap NBV

Ja Nee

Indien ja, waar en hoeveel jaren lid:

Heeft u nog opmerkingen?:

Formulier aangepast door Wim Joosten. Powered by Tectite contact form processor (FormMail).