Eendracht is in 1912 opgericht. Voor meer info hierover zie het Archief. Eendracht telt momenteel 64 leden. Elke tweede zaterdag van de maand wordt er 's morgens in het verenigingsgebouw een soosbijeenkomst gehouden. Tijdens het gezellige samenzijn worden er dan allerlei zaken rondom het bijenhouden en de vereniging besproken. De vereniging houdt jaarlijks meerdere activiteiten. Ook wordt er gezamenlijk naar het koolzaad en naar de heide gereisd. De vereniging heeft op twee locaties een bijenstal, waarvan één bij het verenigingsgebouw. Leden van de vereniging kunnen daar hun bijenvolken plaatsen. Verder beschikt de vereniging over een nieuwe voorlichtingsstal waar instructies, cursussen, excursies, etc. plaatsvinden.

Bijenhouden is een uitermate boeiende natuurhobby, die door jong en oud beoefend kan worden. Bijenhouden is een zeer leuke liefhebberij, die ten goede komt aan ons milieu. De honingbij kan een belangrijke bijdrage leveren om een verdere verarming van ons milieu tegen te gaan. Door bestuiving  door onze honingbij van vele bes- en vruchtdragende gewassen wordt een betere zaad- en besvorming gestimuleerd, die de instandhouding en verspreiding van bepaalde planten in alle  gebieden waarborgt. Hierdoor krijgen veel andere dieren, met name vogels (die van bessen en zaden moeten leven), weer betere kansen in de strijd om het bestaan. 
Door haar goede bestuivingseigenschappen van fruit en tuinbouwgewassen levert de honingbij een enorme bijdrage aan de Nederlandse economie.

Heeft u ook interesse in deze natuurhobby? Neem dan contact op met onze vereniging of volg een snuffelcursus. Deze wordt meestal in maart gegeven. Zie Cursussen
Wanneer u besluit om te gaan beginnen met imkeren, kunt u begeleiding krijgen vanuit de vereniging.

Op iedere tweede zaterdag van de maand van 10.30 - 12.00 uur: Bijensoos in de bijenstal. U bent van harte welkom.